Sposób pracy

osuszacze jesse	y Osuszacz pracuje wg zasady osuszania kondensacyjnego. Znaczy to, że wilgotne powietrze prowadzone jest przez chłodną powierzchnię, gdzie oziębia się i wilgoć zostaje skroplona. Następnie wbudowany wentylator transportuje powietrze przez wymiennik ciepła. Tutaj ociepla się ponownie i opuszcza urządzenie suche i ciepłe. Użycie wysokosprawnego, jak na takie warunki pracy kompresora tłokowego gwarantuje wysoki stopień sprawności instalacji chłodniczej. Dodatkowo wymiennik ciepła powietrze - powietrze przyczynia się do wzrostu skuteczności działania.

Inteligentne sterowanie odraszaniem

odwilżanie budynku Zależnie od temperatury otoczenia i wilgotności powietrza jak innych czynników jest aktywowane odpowiednie i efektywne odraszanie. Gdy odraszanie nie jest konieczne sterowanie blokuje proces odraszania i przez to zapobiega niepotrzebnemu zużyciu energii. Szczególną korzyść energetyczna systemu polega na tym, że powietrze przed wejście do skraplacza jest uprzednio schłodzone przez wymiennik ciepła powietrze - powietrze. Dzięki temu cała energia pobierana przez urządzenie z sieci jest wykorzystywana wyłącznie do skroplenia pary wodnej zawartej w powietrzu.

Wentylator promieniowy

osuszanie powietrza Wyrzut powietrza z dużą prędkością w pobliżu podłoża i użycie sprawnego wentylatora promieniowego dają dużą szerokość strumienia powietrza. Dzięki temu osuszacz można nastawić dodatkowo np. na osuszania ściany. Przy tym osiągana jest obszerna cyrkulacja powietrza. Wentylatory promieniowe mają tę zaletę, w przeciwieństwie do wentylatorów osiowych, że przy większych różnicach ciśnienia np. przy użyciu węży powietrznych lub przy zabrudzeniu wymiennika ciepła objętość powietrza przetłaczanego pozostaje niezmienna. Dla osuszacza oznacza to niezmienną wydajność kondensacji, elastyczność w używaniu i ulepszone przewietrzanie pomieszczeń.

Transport i ustawianie

usuwanie wilgoci Transportowanie osuszacza powinno odbywać się właściwie w pozycji pionowej. W wyjątkowych sytuacjach lub na krótkich odcinkach dopuszczalny jest transport w pozycji poziomej. Ze względu na dużą średnicę kół możliwy jest bezproblemowy transport po schodach przez jedną osobę. Nie ślizgające się nogi są gwarancją wysokiej stabilności. Przyczynia się to również do oszczędzania podłóg np. w mieszkaniach.